Ponúkané služby

 

Dôležité upozornenie:

Prevádzka našej poradne je do odvolania pozastavená. Veríme, že na niektoré z Vašich otázok možno nájdete odpoveď na našom blogu

Ďakujeme za Váš záujem a prajeme všetko dobré. 

Mgr. Jana Šléšková, Mgr. Lenka Šurinová

 

Klientom poskytujeme pomoc pri riešení rôznych vzťahových, osobných či pracovných ťažkostí, ako aj pri práci na osobnostnom rozvoji a to prostredníctvom:

 • Manželského / párového poradenstva
 • Individuálneho poradenstva a koučingu
 • Podporných a vzdelávacích skupín.

 Najčastejšie dôvody, pre ktoré sa na nás klienti obracajú:

 • problémy v partnerských a iných vzťahoch
 • pocit odcudzenia; hádky
 • pomoc, podpora pri dôležitých rozhodnutiach a v náročných životných obdobiach
 • pocit nespokojnosti (často krát veľmi neurčitý) s aktuálnym životom
 • úzkosť, strach, depresívna nálada, stres
 • prokrastinácia, pocity vyhorenia
 • osobnostný rozvoj, rast, realizácia osobného potenciálu
 • otázka sebahodnoty, sebavedomia, identity a sebaprijatia
 • vyrovnávanie sa so stratou
 • rozvoj tvorivosti
 • opakujúce sa udalosti v živote, ktoré sa nedarí zmeniť
 • organizácia práce a času, zvyšovanie pracovnej efektivity, kariérne smerovanie
 • a iné.

Na prvých stretnutiach od klientov opakovane počúvame obavy, či je ten “ich problém” dosť závažný na to, aby vyhľadali psychológa alebo kouča. Majú pocit, že by svoje problémy mali zvládať sami a vyhľadanie pomoci je akoby prejavom ich slabosti. My sa na to pozeráme inak. Každý problém, ktorý prežívame, subjektívne vnímame ako vážny a dôležitý, bez ohľadu na to, či sa tak javí iným ľuďom. Svoje ťažkosti aj po vyhľadaní psychológa či kouča zvládate sami. Psychológ a kouč Vám však môžu pomôcť rozmotať klbko problémov a pocitov, získať iný náhľad, pozrieť sa na svoju situáciu inak a hľadať v sebe zdroje pre lepšie zvládanie svojich ťažkostí.