Čo je to defenzívnosť a ako eskaluje konflikty?

Čo je to defenzívnosť a ako eskaluje konflikty?

Defenzívnosť je určitou formou obviňovania partnera. Defenzívny/a som vtedy, keď sa svojimi slovami a správaním staviam do role „nevinnej obete“ a dávam najavo postoj, že chyba je v tom druhom.

Defenzívnosť je skrytá aj vo výrokoch ako: „ja predsa robím, čo môžem, ale ty…“; „keby si mi to povedal/a inak, tak nevyletím“; „možno by som to urobila, keby som nebola tak zavalená domácnosťou, nakoľko ty nikdy nepomôžeš“; a i.

Defenzívnosť konflikty eskaluje.

Defenzívnosť konflikty eskaluje. Naopak schopnosť priznať si určitý podiel na vzniknutej situácii veľmi pomáha konfliktu predísť, alebo ho včas utlmiť. Priamo počas konfliktu máme častokrát pocit ukrivdenia a oprávnenosti svojho hnevu. Sme presvedčení, že sme urobili všetko správne a chyba je na druhej strane. Keď sa však na to pozrieme s odstupom, môžeme vidieť, že svojim správaním situáciu vždy nejakým spôsobom ovplyvňujeme a že sme tiež mohli urobiť niečo inak.

Niekedy mám dojem, akoby ľudia mali strach, že ak priznajú svoj podiel „viny“ (slovo vina je v úvodzovkách, nakoľko skutočne nejde o hľadanie vinníka), zníži sa tým podiel „viny“ toho druhého (napr. : Ak priznám, že som toho druhého podpichol, tak sa tým zníži vážnosť toho, že na mňa kričal.). Potom často siahneme po defenzívnosti („keby si nekričal, ja by som nepodpichol“) alebo priamo kritike („si výbušný cholerik“).

Domnievam sa, že ak pripustíme skutočnosť, že na každej situácii máme nejaký podiel a že v partnerstve nejde o hľadanie vinníka, môže nám to pomôcť predísť mnohým konfliktom, alebo minimálne ich vyostreniu.

Autorka článku: Mgr. Jana Šléšková, psychologička.