Čo klientov privádza do poradne a ako hodnotia prínos spolupráce?

Čo klientov privádza do poradne a ako hodnotia prínos spolupráce?

Dôvody pre vyhľadanie párového poradenstva

Príbeh každého páru, ktorý prichádza k nám do poradne, je iný, osobitý. Napriek tomu, sú určité podobnosti s ktorými sa v spolupráci s nimi stretávame.

Medzi najčastejšie dôvody, ktoré páry uvádzajú pri návšteve poradne, patrí najmä pocit odcudzenia (u jedného alebo oboch partnerov) alebo časté hádky (zvyčajne kvôli maličkostiam). Neskôr počas spolupráce často krát počujeme, že obaja partneri zažívajú pocit frustrácie a nepochopenia zo strany toho druhého. Necítia zo strany druhého dostatok záujmu a veľmi málo sa spolu rozprávajú (ich rozhovory sa zvyčajne týkajú najmä rôznych povinností).

Dôvody pre vyhľadanie individuálneho poradenstva

U individuálnych klientov prevládajú osobné témy, akými sú napr. nedostatok sebadôvery a sním súvisiace ťažkosti v živote. Veľmi často prichádzajú v období, kedy zažívajú určitú dilemu. Potrebujú sa rozhodnúť o smerovaní svojho života alebo sa vyrovnať s už vzniknutými zmenami. Aj u individuálnych klientov sa však objavujú rôzne vzťahové témy.

Čo zvyknú klienti hodnotiť ako prínos spolupráce?

Klienti veľmi často hovoria o tom, že vďaka prítomnosti tretej osoby a jej vedeniu rozhovoru dokážu spolu hovoriť o veciach, o ktorých sa doma rozprávať nevedia. Prípadne by taký rozhovor u nich doma skončil hádkou a zranením. Zároveň zvyknú oceňovať získanie určitého náhľadu na situáciu, lepšie porozumenie ako sebe, tak druhému. Často uvádzaným prínosom je tiež plné uvedomenie si toho, že môžu mať ako partneri rôzne názory a je to tak v poriadku.

V individuálnej spolupráci klienti oceňujú aj pocit prijatia bez hodnotenia či posudzovania zo strany psychológa.

Autorka článku: Mgr. Jana Šléšková, psychologička.