Časté otázky

  • Ako prebieha prvé stretnutie?

Cieľom prvého stretnutia je nahliadnutie do toho, čím žijete a čo od spolupráce potrebujete. Zodpovedanie otázky, či a ako Vám v tom môžeme byť nápomocné. Ak budete mať záujem, dohodneme si cieľ a pravidlá ďalšej spolupráce.

  • Aká je frekvencia a počet stretnutí?

Stretnutia zvyčajne prebiehajú v týždenných intervaloch (1x za týždeň). Niektorí klienti uprednostňujú interval raz za dva týždne. Je to otázkou našej dohody. Všeobecne sa však neodporúča, aby medzi stretnutiami boli veľké časové odstupy. Pokiaľ ide o počet stretnutí, ten je taktiež veľmi individuálny. Závisí do veľkej miery od povahy ťažkostí a od Vašich možností.

  • Nie som “blázon” ani “psychopat”, prečo by som teda mal navštevovať psychológa?

Väčšina psychológov pracuje so zdravými ľuďmi, ktorí majú určité psychologické, emocionálne či iné ťažkosti. Ak navštívite psychológa, určite to neznamená, že ste “blázon”.

  • Párové konzultácie sú určené len pre partnerov?

Párová konzultácia sa najčastejšie týka partnerských dvojíc, môže však ísť aj o konzultácie rodič – dieťa, starý rodič – vnuk, súrodenec – súrodenec a i. Všetko závisí od Vašich potrieb a našej dohody.

  • Ako je to s otázkou anonymity klientov?

Psychológ je vo všeobecnosti viazaný mlčanlivosťou. Vaša identita pre ostatných zostáva “utajenou”. Na stretnutiach si zvyčajne píšeme poznámky, ktoré však slúžia len pre naše potreby počas spolupráce s vami a po skončení spolupráce sú skartované.

  • Ako mi môžete pomôcť, keď sú moje problémy neriešiteľné?

Počas rozhovorov s klientmi sa často krát stáva, že situáciu, ktorá sa im javila ako neriešiteľná, vnímajú inak. Začnú vidieť možnosti. Niekedy sa nám v živote dejú veci, na ktoré nemáme veľký dosah, vtedy môže byť naša spolupráca podporou pre zvládanie náročného životného obdobia.

  • Aký je rozdiel medzi psychiatrom a psychológom?

Psychiater je lekár, ktorý sa špecializuje na oblasť psychiatrie, zaoberajúci sa medicínskou podstatou klientových problémov. Môže stanovovať diagnózy a predpísať lieky, psychofarmaká. Psychológ nie je lekár, môže robiť psychologickú diagnostiku, poradenstvo, prípadne po absolvovaní potrebného vzdelávania, psychoterapiu. Spolupráca so psychiatrom a psychológom často krát prebieha súbežne a vzájomne sa dopĺňajú.

  • Nestačí, ak sa porozprávam s kamarátmi / rodinou?

Naše rozhovory s blízkymi ľuďmi sú odlišné od rozhovorov so psychológom či koučom. Naši blízki ľudia predovšetkým nie sú nestranní a psychológ a kouč sa vzdelávajú v umení viesť rozhovor tak, aby bol pre klientov užitočný.