O komunikácii č. 2 – prečo samotné komunikačné techniky nestačia

O komunikácii č. 2 – prečo samotné komunikačné techniky nestačia

Komunikácia, v súčasnosti často skloňované slovo. Mnoho párov hovorí o ťažkostiach v komunikácii. V práci, na kurzoch, v médiách, všade sa hovorí o tom, ako je dôležité správne komunikovať a aké komunikačné techniky používať.

Je však komunikácia skutočne len o technikách? O slovách?

Rozhodne nechcem spochybňovať užitočnosť rôznych komunikačných techník a stratégií. Určite záleží na tom, čo a ako povieme. (viď článok „O komunikácii č. 1“). Dôležitou súčasťou je však aj pochopenie toho, že to, čo počujeme, je ovplyvnené našim prežívaním, názormi a predpokladmi. A preto je dôležité overovať si, či ten druhý porozumel povedanému tak, ako sme to mysleli.  A naopak, ak sa nám reakcia toho druhého zdá zvláštna či neadekvátna, namiesto obvinenia ho z toho, že je „taký alebo onaký“, keď takto reaguje, môžeme skúsiť porozumieť tomu, čo prežíva, ako asi situáciu vnímal on a čo ho viedlo k tomu, že reagoval v danej situácii práve takto.

Komunikácia je veľmi komplexný proces s verbálnou aj neverbálnou zložkou. Pokiaľ si napr. človeka, s ktorým sa rozprávame, nevážime alebo naopak máme pocit, že si on neváži nás, komunikačné techniky nám samé o sebe nemusia fungovať. Aj preto naďalej narážame na komunikačné ťažkosti, hoci na internete či v časopisoch nachádzame rady, ako komunikovať lepšie. Zostávame len na povrchu, bez hlbšieho porozumenia tomu, čo sa za týmito ťažkosťami skrýva. (V tom môže byť pre nás prínosom poradenstvo či psychoterapia, ktoré poskytujú dostatok priestoru dostať sa pod povrch.)

Ďalším dôležitým faktorom v komunikácii je, z môjho pohľadu, prijatie skutočnosti, že partner je iný ako my. Má právo myslieť si a cítiť niečo inéA ani jeden z nás nemá ten „správnejší“ názor, len sú proste odlišné (niekedy môže byť užitočné pripomenúť si, že tieto odlišnosti boli na začiatku vzťahu jednou z vecí, ktoré sa nám na tom druhom páčili).

Autorka článku: Mgr. Jana Šléšková, psychologička.