Mgr. Lenka Šurinová

Vzdelanie:
 • 2012: Ukončené štúdium jednoodborovej psychológie na  UCM v Trnave.
 • 2011: Letná škola štatistických metód, MiniTab, Brno.
 • 2009 – 2010: Spolupráca pri tvorbe animovaných filmov. Réžia, strih, grafika.
 • 2003 – 2006: Štúdium jednoodborovej filozofie na Trnavskej univerzite v Trnave.

Publikačná činnosť:

 • Metodologická hádanka ako nástroj rozvoja kritického myslenia na SŠ, PRIZMA, Žilina 2012.
 • Fenomemológia zvuku a hudby v horore, Communication Today, Trnava 2012.
 • Psychofyzické vlastnosti nepríjemného zvuku, Quo vadis massmedia…, Trnava 2012.
Pracovné skúsenosti:
 • Manželská poradňa od roku 2017
 • Školská psychologička v rokoch 2015 – 2016
 • Psychologička pre výchovné opatrenia v roku 2016
 • Manažérka eventov od roku 2011 – 2017
 • Rôzne pracovné skúsenosti popri strednej a vysokej škole.

V poradni sa venujem firemnému poradenstvu v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, tvorbe a vedeniu vzdelávacích kurzov, vedeniu podporných skupínindividuálnej práci s klientom. Pri individuálnej aj skupinovej práci využívam princípy koučingu, zameriavam sa na oblasť pracovných problémov a rozvoj osobnostného potenciálu človeka. Mojim mottom je „tempus fugit“, teda čas plynie. Pretože čas, ktorý uplynul, je nenávratne preč a čas, ktorý zostal, treba využiť čo najlepšie.

Som otvorená novým nápadom, individuálne konzultácie je možné absolvovať popri tvorivej činnosti (práca s drôtom, kresba, vypaľovanie do dreva, výroba bižutérie, práca s modelovacou hmotou, tvorba bábky a iné) alebo pri hraní šachu, či prechádzke.