Ovplyvňuje telefón váš vzťah?

Ovplyvňuje telefón váš vzťah?

Ako často sa Vám stáva, že sa s niekým rozprávate a on si počas toho kontroluje telefón? Ako často sa Vám stáva, že je pre Vás ťažké počúvať toho druhého, lebo máte potrebu pozrieť sa, aká správa Vám prišla? Ako často sa Vám stáva, že s niekým sedíte na káve a ten niekto pokojne počas toho vezme telefón a zrazu vedie konverzáciu s tým druhým? Ako často sa Vám stáva, že sedíte s partnerom doma na gauči a namiesto rozprávania sa o tom, aký ste mali deň, ste obaja zahĺbení do telefónu? Už sa Vám niekedy stalo, že ste s partnerom/partnerkou na výlete, dovolenke či spoločnej večeri a aj tak cítite potrebu sledovať svoj telefón?

Vplyv moderných technológií na náš život.

O tom, že nám moderné technológie zasahujú do života a zásadne ho menia, sa už nejaký čas v spoločnosti hovorí. Hovorí sa o tom, ako nám mnoho vecí uľahčujú, aj o tom, že nám napriek týmto uľahčeniam zvyšujú stres a záťaž. Hovorí sa tiež o tom, že nám zhoršujú pozornosť či spánok. A hovorí sa aj o tom, že majú vplyv na naše vzťahy. Aký presne vplyv, s akými dlhodobými dôsledkami, výskumy ukážu až v budúcnosti. Niektoré veci sú však jasné už dnes.

Z mojej skúsenosti takmer polovica párov, ktoré prichádzajú do poradne, hovorí o tom, že moderné technológie určitým spôsobom zasahujú do ich vzťahu. Ako je to u párov, ktoré nenavštívia poradňu neviem, ale mám predpoklad, že sú na tom podobne.

Pre mnohých ľudí je ťažké odolávať „pokušeniam“ moderných technológií. Ak im pípne prichádzajúci e-mail, správa, chat, čokoľvek, cítia silné nutkanie skontrolovať ho. Ak máte k tomu hodinky zosynchronizované s telefónom, ruší Vás, aj keď ho nemáte pri sebe. (Ak o tom máte pochybnosti, skúste si niekedy všimnúť, či ľudia, ktorí majú takéto hodinky, dokážu ich prípadné pípnutie ignorovať. Moje pozorovania zatiaľ hovoria, že nie. )

Pomerne veľa ľudí dnes trpí strachom, že niečo zmeškajú („Fear of missing out“). Jedna klientka napríklad hovorila priamo o obave, že ak sa nebude dostatočne intenzívne zapájať do diskusií s kamarátmi, príde o nich.

Výskumy potvrdzujú, že moderné technológie ovplyvňujú našu pozornosť.  Znižuje sa množstvo času, ktoré sme schopní sa sústrediť na jednu konkrétnu činnosť. Nižšia miera pozornosti sa môže prenášať aj do vzťahov. Mobily tak naše vzťahy neovplyvňujú len tým, že pri nich trávime veľa času a ukrajujeme tak z času, ktorý by sme mohli tráviť spolu. Ovplyvňujú aj našu pozornosť a preto môže byť pre nás ešte ťažšie pozorne, sústredene počúvať toho druhého.

Ovplyvňuje telefón našu náladu?

Virtuálna komunikácia sa často označuje za neosobnú. Pri osobnom stretnutí je ťažšie povedať niektoré veci. Na diaľku je zas ťažšie vyjadrovať empatiu či čítať neverbálne signály, ktoré sú veľmi dôležitou zložkou komunikácie. Z mojej skúsenosti a pozorovaní však virtuálna komunikácia ovplyvňuje naše prežívanie a náladu, rovnako alebo veľmi podobne ako komunikácia osobná. Čo to môže znamenať pre naše vzťahy?

Jedna z vecí, ktorá partnerom pomáha udržiavať si vo vzťahu blízkosť je vzájomným vylaďovaním sa jeden na druhého. Pokiaľ nám do toho neustále vstupuje komunikácia s inými ľuďmi, vzájomné vylaďovanie sa komplikuje. Uvediem príklad: Vrátili ste sa po pracovnom dni domov, každý trochu inak naladený, ovplyvnený zážitkami daného dňa. Snažíte sa o vzájomné naladenie a tak sa rozprávate o tom, kto aký mal deň, ako sa cíti, prípadne čo od Vás potrebuje. Pomôcť Vám môže aj fyzická blízkosť, objatie, bozk a podobne. Takto sa postupne „vyladíte“, správanie toho druhého je pre Vás zrozumiteľné. V prípade, že vám do procesu vylaďovania sa neustále vstupujú iné osoby (prostredníctvom elektronickej komunikácie), môže byť proces vylaďovania značne sťažený. Niekedy je potom ťažké vyznať sa v tom, na koho vlastne emočne reagujem, či je moje podráždenie spôsobené komunikáciou s partnerom alebo ma podráždil niekto cez chat.

Komunikácia s iným ľuďmi ovplyvňuje našu náladu a to ovplyvňuje aj ľudí, s ktorými sme aktuálne v kontakte.

Obmedziť používanie telefónu?

Často krát sa stretávam s tým, že sa ľudia snažia obmedzovať svoje používanie telefónu a mnohí zisťujú, že to nie je tak jednoduché, ako si mysleli. Pri týchto snahách môže pomôcť, ak sa v tom partneri vzájomne podporia a ak si dohodnú jasné pravidlá, kedy telefóny nepoužívajú. Napríklad v čase spoločného stolovania majú všetci telefóny odložené (nie na stole) a ideálne aj s vypnutým zvukom, aby ich nerušili. Rovnako je možné sa dohodnúť o ich nepoužívaní v posteli, pri spoločnom sledovaní filmu, počas rozhovorov či pri iných aktivitách. Stretla som sa s tým, že niektoré páry sa dohodli na tom, že v určitom čase majú obaja telefón vypnutý.

Náš čas je vzácny. Väčšina párov v poradenstve hovorí o nedostatku času pre seba a ich partnerstvo. Skúste si zodpovedať otázku – ak budem denne tráviť napr. o pol hodinu menej v spoločnosti telefónu, čo všetko by som za ten čas mohol urobiť pre seba či pre svoj vzťah?

Autorka článku: Mgr. Jana Šléšková, psychologička.