Prečo neodkladať návštevu párovej poradne?

Prečo neodkladať návštevu párovej poradne?

Pretože je omnoho jednoduchšie a účinnejšie riešiť ťažkosti v ich počiatkoch, než keď prerastú do hlbokých problémov. Poradenstvo je vo všeobecnosti lepšie ako prevencia.

Michael McNulty, PhD, LCSW, napríklad uvádza, že priemerne páry čakajú 6 rokov od vzniku problémov, kým vyhľadajú odbornú pomoc.

Problémy v partnerstve nemusia obaja partneri vnímať rovnako (zvyčajne ich rovnako ani nevnímajú), ani im pripisovať rovnakú dôležitosť. Napríklad jeden z partnerov sa veľmi trápi a je presvedčený, že tomu druhému musí byť jasné, ako vážny problém majú. Kým ten druhý vníma situáciu inak a partnerovu/partnerkinu nespokojnosť nechtiac zľahčuje. Nedostatočne jasná komunikácia tak postupne v oboch posilňuje pocit frustrácie a neporozumenia. Dôležité je povedať jasne, ako veci vnímame a cítime, čo potrebujeme od toho druhého. Nezostávať len pri náznakoch či kritike a sťažnostiach. Ten druhý nemusí plne porozumieť ich významu.

Ako zvýšiť šancu na záchranu partnerstva?

V praxi sa často stretávam s tým, že niektoré páry prichádzajú do poradne v situácii, kedy už je jeden z partnerov „emočne vzdialený“. Popisujú, že cítia ochladnutie a vzrastajúci odstup, pričom jeden z nich už si nie je istý svojimi citmi a uvažuje o rozchode. Takýto emočný odstup je z môjho pohľadu zvyčajne výsledkom dlhotrvajúcej frustrácie, opakovaných neúspešných snáh o riešenie problému medzi sebou až následné stiahnutie sa. Pokiaľ partneri vyhľadajú odbornú pomoc skôr než dôjde k tak veľkému odstupu, môžu tak výrazne zvýšiť šancu na záchranu svojho vzťahu.

Autorka článku: Mgr. Jana Šléšková, psychologička.